Teleseniorernas Förening i Malmö

Teleseniorernas förening i Malmö (TSM) bildades den 10 dec 2003.
Vi är en ideell förening som är öppen för alla och som är politiskt oberoende.
Vi erbjuder våra ca 350 medlemmar aktiviteter inom ett 20-tal olika områden.

VÅR VISION

TSM skall ha kvalitativ och efterfrågestyrd fritidsverksamhet till konkurrenskraftiga
avgifter som skall ge oss nöjda och engagerade medlemmar

Varför skall man bli medlem i TSM?

Vi har bredden – det finns något för alla
Välarrangerade aktiviteter med hög kvalitet
Vi har en gynnsam prisbild
Bra möteslokal för aktiviteter och café
En trivsam miljö
God ekonomi