Stödföreningen

 

Pengar att hämta????
 
 
 
 
Aktivitetsansvarig
Monica Andersson
Tel: 070-5544646
mail:monicaobenny@gmail.com
 OBS! Det krävs inte medlemsskap i TSM för att vara med i Stödföreningen

Föreningen har Monica Andersson som aktivitetsansvarig och Dan Svensson som representant för TSM:s styrelse. Följande gäller för stödföreningen:

Varje medlem tecknar en eller flera andelar à 300 kr/år. Räkneexemplet nedan bygger på 150 andelar men om antalet andelar avviker förändras vinstmöjligheterna i motsvarande grad!

60 % av medlemsavgiften utlottas till medlemmarna. Dragning sker fyra gånger per år. Vid årsmötet i mars, juni, september och årsdragningen i december i samband med luciafirandet.


På årsdragningen i december utlottas - ett förstapris på 5000 kr - ett andrapris på 3000 kr - ett tredjepris på 2000 kr - 4-8:e prispå 1000 kr vardera -9-16:e pris på 500 kr vardera

Nya medlemmar: Kontakta Monica Andersson, 070-5544646, och boka ett lottnummer!

 Glömt ditt nummer  eller vill du kolla vem som vunnit, tryck här så får du upp medlemslistan. 

Årsdragning i Stödföreningen 2018 Stödföreningens årsdragning den 12 december var även detta året mycket välbesökt.

 

STORT GRATTIS till alla vinnare.

 

Första pris 5000:- nr 37

 

Andra  pris 3000:- nr  148

 

Tredje pris 2000:- nr  112

 

1000:- nr  32 - 56 - 87 - 104 - 113

 

500:- nr  5 - 6 - 11 - 43 - 63 - 91 - 132 - 147

 

September dragning, 10 vinster a 200 kr: 58 - 142 - 56 - 118 - 16 - 68 - 112 - 157 - 144 - 131  

I juni dragning hade vi 10 vinster a' 200 kr: 110 - 49 - 142 - 103 - 146 - 26 - 122 - 63 - 61 - 51 

I Mars dragning vann följande nummer 400 kr: 16-7-157-65-89-43-134-6-26-79

 

Årsdragning i Stödföreningen 2017 Stödföreningens årsdragning den 13 december var även detta året mycket välbesökt.

STORT GRATTIS till alla vinnare.

Första pris 5000:- nr 134

Andra  pris 3000:- nr  118

Tredje pris 2000:- nr  52

1000:- nr  34 - 28 - 114 - 151 - 110

500:- nr  24 - 58 - 88 - 158 - 1 - 68 - 74 - 43

Månadsdragning i Stödföreningen 2017

I decembers dragning vann följnade nummer 100 kr vardera: 68 - 15 - 26 - 140 - 77 - 71 - 139 - 102 - 95 - 21

I novembers dragning vann följnade nummer 100 kr vardera: 58 - 139 - 144 - 88 - 95 - 85 - 34 - 28 - 118 - 86

I oktobers dragning vann följande nummer 100 kr vardera: 26 - 91 - 37 - 102 - 17 - 49 - 136 - 32 -43 - 128

I septembers dragning vann följande nummer 100 kr vardera: 110 - 3 - 148 - 97 - 159 - 126 - 83 - 50 - 55 - 60 

I maj dagningen vann följande medlemsnummer 100 kr vardera:33 - 148 - 61 - 43 - 20 - 40 - 101 - 128 - 140 - 151

I aprils dagningen vann följande medlemsnummer 100 kr vardera:21 - 14 - 121 - 124 - 77 - 129 - 139 - 43 - 42 - 13.


I mars dragningen vann följande medlemsnummer 100 kr vardera:
151 - 55 - 158 -122 - 154 - 105 - 109 -112 - 104 - 147.

 

I februari dragningen vann följande medlemsnummer 100 kr
vardera
: 67 - 5 - 55 - 105 - 79 - 77 - 131 - 87 - 84 - 29.

 Årsdragning i Stödföreningen 2016

Stödföreningens årsdragning den 14 december var även detta året mycket välbesökt.

STORT GRATTIS till alla vinnare.

 

Första pris 5000:- nr 121

Andra  pris 3000:- nr  142

Tredje pris 2000:- nr  80

1000:- nr  5 - 153 - 109 - 114 - 13 -131 

500:- nr  149 - 129 - 119 - 3 - 61 - 57 - 4 - 125

 

Månadsdragningar i Stödföreningen 2016

I decemberdragningen vann följande medlemsnummer 100 kr
vardera
: 90 - 50 - 145 - 30 - 16 - 74 - 139 - 102 - 58 - 55

I novemberdragningen vann följande medlemsnummer 100 kr
vardera
: 110 - 86 - 125 - 43 - 55 - 146 - 53 - 104 - 42 - 52

I oktoberdragningen vann följande medlemsnummer 100 kr
vardera
: 131 - 20 - 63 - 34 - 114 - 25 - 21 - 2 - 148 - 9

I septemberdragningen vann följande medlemsnummer 100 kr
vardera
: 146 - 125 - 75 - 67 - 35 - 113 - 99 - 55 - 20 - 58

I majdragningen vann följande medlemsnummer 100 kr
vardera:
34 - 56 - 50 - 7 - 37 - 15- 73 - 42 - 107 - 79.

I aprildragningen vann följande medlemsnummer 100 kr
vardera:
105 - 123 - 76 - 62 - 30 - 14 - 52 - 141 - 131 - 17

I marsdragningen vann följande medlemsnummer 100 kr
vardera: 3 - 8 - 49 - 89 - 93 - 103 - 123 - 126 -133 - 135

I februaridragningen vann följande medlemsnummer 100 kr vardera: 157 - 3 - 45 - 99 - 134 - 148 - 58 - 23 - 38 - 82

 

 

Årsdragning i Stödföreningen 2015

Stödföreningens årsdragning den 16 december var även detta året mycket välbesökt.

STORT GRATTIS till alla vinnare.

Första pris 5000:- nr 136

Andra  pris 3000:- nr  78

Tredje pris 2000:- nr  143

1000:- nr 68 -144 -88 - 117 - 19

500:- nr 25 - 135 - 126 - 50 - 73 - 91 - 5 - 38 - 114 - 148

 

Månadsdragningar i Stödföreningen 2015

I december månads dragningen vann följande medlemsnummer 100 kr vardera: 117 - 129  - 104 - 34 - 98 - 101 - 147 - 65 - 77 - 137 - 138.

 I november dragningen vann följande medlemsnummer 100 kr vardera: 86 - 41 - 143 - 144 - 146 - 126 - 78 - 75 - 113 - 105.

I oktober dragningen vann följande medlemsnummer 100 kr vardera: 95 - 150 - 100 - 108 - 73 - 33 - 128 - 7 - 29- 157.

I september dragningen vann följande medlemsnummer 100 kr vardera: 16 - 19 - 67 - 86- 98 - 103 - 114 - 144 - 147 - 148.

I maj dragningen vann följande medlemsnummer 100 kr vardera: 12 – 21 – 31 – 59 – 75 – 94 – 116 – 135 – 142 – 160.

I april dragningen vann följande medlemsnummer 100 kr vardera: 25 – 32 – 95 – 70 – 111 – 102 – 57 – 69 – 100 – 82.

I marsdragningen vann följande medlemsnummer 100 kr vardera: 45 – 72 – 160 – 130 – 41 – 47 – 66 – 147 – 123 – 33.

I februaridragningen vann följande medlemsnummer 100 kr vardera: 30 -19 -74 -107 -77 - 129 - 1 -81 - 115 - 79