Klubblokal--Öppet Hus

Öppet Hus - dock inte vår klubblokal

Aktivitetsansvarig:

Eva Ringström
Tel 070-5294343
mail:evring@telia.com
 
 
Vår klubblokal på Lorensborg, Falkmansgatan 1, har Öppet Hus varje onsdag mellan 08.30 - 11.30. Kom in för en fika och/eller en pratstund. Du kan samtidigt boka resor, teaterbiljetter, sticka en schal eller köpa lotter.
Bokning av klubblokalen
 
Från och med 2016 är det en ny rutin när det gäller bokning för aktiviteter i klubblokalen. Bokning kan ske av Yttre rummet(YR) och Inre rummet(IR). Nedan hittar du vår nya bokningskalender. Ansvarig för schema läggningen/bokning av aktiviteter i klubblokalen är Bengt Olsson. När du vill använda/boka lokalen mailar du till bengt-olsson@telia.com eller slår en signal på telefon 0706510051. Du som är aktivitesansvarig för aktiviteter som nyttjar lokalen varje vecka under vår/höst uppmannas att inför varje ny period senast under maj/november meddela Bengt när ni startar och slutar.
 
Här hittar du den nya bokningskalendern
 
Kalendern i klubblokalen är bara för information om bokningsläget, inga bokningar får göras där.