Aktiesparklubbar

Aktivitetsansvarig:
Anders Bark
Tel 040 - 42 22 07
mail:anders.43.bark@telia.com
 

 

Nu är det vår/sommar i luften, så även på aktiemarknaden. Enligt ekonomerna är botten nådd och nu går det åter bra för svensk ekonomi. Du kan naturligtvis köpa en trisslott eller lämna in en lottorad och snabbt tjäna pengar, men troligtvis förlorar du pengarna lika snabbt. Tittar man historiskt har det alltid varit lönsamt att satsa på aktier. Visst finns det tider då aktiekurserna går ner, men tittar man på lite sikt har det alltid gått bra och varit en bra affär.
Det finns intresserade, men för att starta en ny klubb, behövs minst 6 personer.
Så tveka inte, anmäl intresse på listor i klubblokalen eller ring Anders!!

 

Info om aktieklubbarna Antal medlemmar/klubb varierar mellan 7-12 aktieägare. Aktivitetsavgiften är 50:-/år

Klubbarna sammanträder 1ggr/månad på mån- eller onsdagar i klubblokalen. Varje medlem satsar 2000:- som ett engångsbelopp och därefter 300:-/mån eller vad man kommer överens om för belopp för inköp av aktier.

En klubbs varaktighet planeras för två år varefter den upphör eller förlängs med ett år i taget.

På mötena blir man överens om vilka aktier och till vilken kurs som aktierna ska köpas och säljas - vilken riskspridning portföljen ska ha, d v s vilka branscher man vill vara med i o s v.
Om du är intresserad anmäl dig till Anders, tel 040 - 42 22 07, och när det blir minst 6 deltagare dras nästa klubb igång.

För närvarande sker klubbarnas möten enl. följande: ANSGAR, Henry Thysell ordf: första måndagen i månaden kl 13:00 - 15:00. OPTIMISTERNA, Jan Ohlsson ordf: sista måndagen i månaden. BENE MERITUS, Sven-Åke Löwgren ordf, tel. 040 - 45 53 05: Sista onsdagen i månaden kl 09:00 - 10:30.  FANNY, Tom Jeppsson ordf.

Läs mer om aktier på www.six.se!

 

Så här tycker Sven Perup om aktiesparklubbar:

 

Att ingå i aktiesparklubb. 

TSM har ett brett spektra med aktiviteter varav medlemskap i en aktiesparklubb absolut inte är fysiskt svettdrivande. Det finns 4 klubbar inom TSM. "Min" klubb består av tio personer och 11 andelar och bildades den 4 februari för 4 år sedan. Den dagens namn är Ansgar och Anselm. Första beslutet som togs var att klubben döptes till Ansgar.

Det har fattats många beslut genom åren som lät bra när de togs men som ganska snabbt föll i total glömska. Citat 18/2 -04: "Beslutades att satsningsområden initialt skall vara 75 % stabila aktier samt 25 % högriskaktier." Så här med 4 års distans måste det väl konstateras att fördelningen snarare varit precis tvärt om.

Vi pytsar in 300:-/andel i månaden och träffas en gång i månaden för att umgås under några timmar. I februari är det årsmöte som avhålles med fläskpannkaka och mjölk på Restaurang Malou. Så länge värdet översteg +100 % av insatt kapital var stämningen mycket god vid månadsmötena. Nu har värdet dalat till enbart +51, 8 % så nu är stämningen enbart god.

Det som även påverkar stämningen var den vinstskatt som uppkom. Dock, klubben beslutade nyligen att dela ut 9 000: -/andel så blev den smärtan mindre kännbar. Vi har även en fiktiv tävling som startar med vars 3 aktieposter á 10 000: -. Denna tävling löper under ett halvår och den som vinner bjuds av de övriga på en bättre krog, kvällstid. Vi andra får betala vår mat och dryck själva.

 

Så här kan anteckningarna från ett möte se ut:
 
Som vanligt var samtliga närvarande förutom Anders, Gunilla och Åsa.
 
Inträffade före mötet en hetsig, hetlevrad och till viss del svordomsrik diskussion om pensionärers skatt som samtliga ansåg enormt opassande hög. Eftersom de närvarande var totalt rörande överens så blev det inte mycket till diskussion mot slutet av diskussionen.
 
Ordförande Sven W greppade sin, av eneträ och terrakotta, snidade ordförandeklubba och manade till mötesöppnande vilket faktiskt helt oväntat godkändes utan vare sig rösträkning eller äskande om votering.
 
Beslutades att försälja samtliga MEDA och som alternativ att för allt därefter tillgängligt kapital, inhandla 50% Statoil och 50% Trelleborg. Om Statoil inte handlas på Stockholmsbörsen skall i stället inhandlas 50% EnQuest PLC och 50% Trelleborg. Herr ordförande verkställer.
 
Diskuterades tävlingen ytterst ytligt, nästan inte alls och mycket rapsodiskt men konstaterades att Gunilla är den enda som fått aktieutdelning genomförd. Grattis Gunilla!
 
Årsmötet inträffar å restaurang Malou i komplexet Kronprinsen den 1 februari 2012 kl 13:00. Även om det tillkommit nya ägare, serveras fortfarande den berömda fläskpannkakan. Mötet förutsatte att samtliga medlemmar deltager i detta oerhört viktiga möte. Klubben fyller dessutom år. Hur många, kommer att presenteras å årsmötet. Aktieklubben tar alla kostnader för mat- och dryckesintaget. Som dryck godkännes enbart alkoholfri mjölk eller alkoholfritt vatten.
 
Till årsmötet skall dessutom förslag finnas från samtliga om vilka "skräpaktier" som vi skall sälja.
 
Vid anteckningarna.
Sven P