Optimisterna 2 är en nybildad aktiesparklubb.
Nummer 2 indikerar att det till årsskiftet fanns en annan aktiesparklubb Optimisterna. Tyvärr drabbades vår uppskattade ordförande, Jan Olsson, av en sjukdom som medförde att han inte var beredd att fortsätta som ordförande. Vi valde då att avveckla klubben och försöka bilda en ny. Till ordförande i den nya klubben valdes Östen Jakobsson

För att få en rimlig startavgift valde mötet att avgiften skulle vara 3000 kr och en första månadsinsättning skulle insättas samtidigt, alltså 3500 kr per medlem.

Månadsmöten hålls  kl 09.30 den sista måndagen i varje månad, om inte annat beslutats.

Som vänner i aktiesparklubben prioriterar vi vänskap och social gemenskap, som är minst lika viktigt, som vårt gemensamma aktieintresse.

Östen säger att ”som ordförande är det viktigt för mig att förvalta den trevliga föreningskultur som Jan Olsson grundade. Det kanske t.o.m är viktigare än att leda möten.”

Är du intresserad av att bli medlem, kontakta Östen direkt!