Optimisterna 2 är en nybildad aktiesparklubb. Nummer 2 indikerar att det till årsskiftet fanns en annan aktiesparklubb Optimisterna. Tyvärr drabbades vår uppskattade ordförande, Jan Olsson, av en sjukdom som medförde att han inte var beredd att fortsätta som...

läs mer