På grund av det rådande läget vad gäller covid-19 smittan och pågående vaccinering så har styrelsen vid möte den 7 januari beslutat att flytta fram årsmötet av seende verksamhetsåret 2020.

Årsmötet var planerat till den 5 mars men vi flyttar fram det 3 månader till den 4 juni. Vi håller nu på att boka lokal och återkommer därför med fler detaljer efterhand. Beslutet är förankrat hos Fritidsförvaltningen och kommer inte att påverka våra möjligheter att få bidrag under 2021.

Vår förhoppning är att många av oss seniorer ska ha hunnit bli vaccinerade till början av juni och att man därför skall kunna genomföra ett fysiskt möte. Beroende på utvecklingen så måste vi kanske köra en kombination av ett fysiskt möte för de som kan och vill men även ge möjlighet att ringa in och vara med på telefon.

Sittande styrelse kommer att fortsätta sitt arbete fram till årsmötet och alla underlag kommer att tas fram enligt vår ordinarie tidplan. När underlagen är klara kommer de att finnas på vår hemsida, i klubblokalen men även mejlas ut.

Revisorer och valberedning har fått förhandsinformation om mötesflytten.

Vi har så här långt också planerat för att ha vår jubileumsfest i september men även för denna har vi beslutat om en senareläggning. Vi planerar nu för att ha jubileumsfesten till våren 2022. Självfallet kommer det mer information även om detta framöver.

Det känns väldigt tråkigt att behöva flytta fram årsmötet och jubileumsfesten men vi vill absolut inte i onödan utsätta någon för risken att bli smittad och sjuk!

Vi återkommer löpande med mer information.

Var rädd om er och ta hand om varandra i dessa jobbiga tider.

Hälsningar

Styrelsen i Telesniorerna