Alla med E-postadress har nu fått vårt årsbrev där det bland annat står om betalning av avgifter för 2020.
Vi vill gärna komplettera informationen enligt följande:
* Vi ser helst att ni betalar in avgifterna efter årsskiftet. Det underlättar för
vår kassör.
* När ni betalar är det viktigt att ni skriver både namn och vad betalningen
avser.
Till exempel:
Förnamn Efternamn
Årsavgift TSM: 200:- (eller 300:-)
Bridge: 100:-
Golf: 250:-
Är ni med i många aktiviteter så kan det eventuellt behövas 2 inbetalningar då textfältet brukar vara ganska begränsat.

Man kan även förkorta och t.ex. skriva: Kalle Kallesson, TSM, Bridge och Golf om det är ont om plats. Det viktiga är att det är lätt att förstå.

Tänk också på att om ni vill behålla era lotter i stödföreningen så lägg gärna till dessa också. Priset per lott är 300kr och då anger ni även ert/era lottnummer på betalningen:
* Förnamn Efternamn, TSM, lott 100 och 200 går bra om man enbart har lotter och är medlem
Alla lottnummer finns här: http://www.tsmmx.se/stodforeningen/

Räkna samma alla avgifter och betala in summan

Om ni inte avser att fortsätta med någon aktivitet så meddela gärna den som är aktivitetsansvarig

Tack för er hjälp med ovanstående
Hälsningar
Styrelsen