För några veckor sedan skicka styrelsen ut en enkät via mejl med en förfrågan om intresse för en danskväll i TSM’s regi.

Vi har fått in 52 svar och av dessa var 58% (30 personer) intresserade. Detta är tyvärr ett allt för litet underlag för att hyra lokal, orkester etc. varför styrelsen har beslutet att inte gå vidare med aktiviteten.

Vi är lite osäkra på om mejlet kanske hamnat i fleras mapp för skräppost.
Avsändande mejladress är: teleseniorermmx@gmail.com.
Ni som missat mejlet får gärna kolla om det ligger i skräppostmappen och i så fall får ni gärna avregistrera det som skräppost.

Styrelsen