Det är dags att förnya ditt/dina medlems-/lottnummer för 2023 genom att sätta in 300 kr per lottnummer på BG 741-7678. Dina lottnummer MÅSTE anges vid inbetalning.

Inbetalning ska vara TSM:s konto tillhanda senast 2023-01-31 för att lottnumret skall vara med i första dragningen planerad till årsmötet den 3 mars.
Mera information finns i bifogat dokument, klicka här.


Malmö i januari 2023
Monica Andersson, Aktivitetsansvarig Dan Svensson, Ordförande i TSM:s styrelse