Vårens kulturevenemang med TSM

Vårgalan på Slakthuset är framflyttad till 11 september.Såsom i himlen på Malmö Opera är framflyttad till våren 2022.Däremot finn ingen ny information om Tartuffe på Hipp, som är planerad till 18 maj.Kulturaktiviteterna hittar du fortsättningsvis under TSM Extra, så...

Årsmötet framflyttat!

På grund av det rådande läget vad gäller covid-19 smittan och pågående vaccinering så har styrelsen vid möte den 7 januari beslutat att flytta fram årsmötet av seende verksamhetsåret 2020. Årsmötet var planerat till den 5 mars men vi flyttar fram det 3 månader till...

Årsbrev m.m.

Bilagor: Årsbrev, aktivitetsavgifter och brev från stödföreningen God fortsättning alla medlemmar i Teleseniorerna!...

Decemberdragningen

Årsdragningen av Stödföreningens lotteri skedde i klubblokalen, men även denna gången utan publik. Monica och Lena förrättade dragningen och Benny filmade.Vinsterna utföll på följande nummer:1 vinst á 5.000 kr på nr 1191 vinst à 3.000 kr på nr 101 vinst à 2.000 kr på...

Bridgeresa 6:e november

Tyvärr drabbar oss Coronan ännu, så bridgeresanflyttas till början av november. Tyvärr så flyttas bridgeresan till den 6:e november på grund av Corona.