Vinsterna utföll på följande nummer:
1 vinst á 5000 kr på nr 127, 1 vinst á 3000 kr på nr 141, 1 vinst á 2000 kr på nr 67, 4:a vinster á 1000 kr på nr 144, 47, 79 och 18, 1 vinst á 500 kr på nr 75.