Stödföreningens dragning den 6 mars ägde rum på årsmötet.

Tio lyckliga vinnare med lottnummer:
71, 34, 123, 75, 61, 107, 27, 104, 4, och 20 kan glädjas över vinsten på 400 kronor vardera.

Vi säger grattis till vinnarna