Dragningen i stödlotteriet skedde i klubblokalen, men även denna gången utan publik. Monica och Dan förrättade dragningen och Benny filmade.   Tio lyckliga vinnare får 200 kr vardera.
Vinstnummer: 34 – 153 – 91 – 160 – 121 – 3 – 62 – 20 – 17 – 147