Styrelsen och Revisorer

Styrelsen har oftast möte andra onsdagen i månaden, kl. 09:30 – ca 11:30 i klubblokalen.

2019-års styrelse:

Styrelsen från vänster till höger:

 

 

2018-års revisorer är:

 

  • Sven-Åke Löwgren, sammankallande, 0705-416262, sven.ake.lowgren@gmail.com
  • Karin Persson, 0725-477881, bavergatan@gmail.com

 

Åke Thunberg

Åke Thunberg

Hedersordförande