Styrelsen och Revisorer

Styrelsen har oftast möte andra onsdagen i månaden, kl. 09:30 – ca 11:30 i klubblokalen.

2019-års styrelse:

Styrelsen från vänster till höger:

2018-års revisorer är:

  • Sven-Åke Löwgren, sammankallande, 0705-416262, sven.ake.lowgren@gmail.com
  • Östen Lundgren, 0706-853921, bo.osten.lundgren@gmail.com
Åke Thunberg

Åke Thunberg

Hedersordförande