Styrelsen och Revisorer

Styrelsen har oftast möte andra onsdagen i månaden, kl. 09:30 – ca 11:30 i klubblokalen.

2023 års styrelse

Styrelsen från vänster till höger:

 

 

2020-års revisorer är:

 

 

Åke Thunberg

Åke Thunberg

Hedersordförande