Torsdagen den 23 maj var det 20 förväntansfulla TSM:are som reste till Torups Slott, i Bokskogen, för att få en guidad rundvandring.

Guiden, Eva Roth, tog emot på stallbacken och berättade den intressanta historien, som startade på 1500-talet, då nuvarande byggnad uppfördes. Det har varit många släkter som bott och verkat på slottet under de gångna århundradena

Torup är idag en av Nordens bäst bevarade renässansborgar.

Slottet och kringliggande gårdar köptes 1970 av Malmö stad, som idag anordnar guidade turer.