Bilagor: Årsbrev, aktivitetsavgifter och brev från stödföreningen

God fortsättning alla medlemmar i Teleseniorerna!

Vi ser verkligen fram emot ett 2021 där vi återigen kan träffas och ha
trevligt tillsammans. Det tar nog ett tag innan vaccinationerna fått
genomslag men bättre och bättre lär det bli under våren. Vi får kämpa och
hålla ut ett tag till med de restriktioner som löpande gäller. Det viktiga
nu är att undvika bli smittad, att undvika smitta andra och att undvika
belasta sjukvården. I styrelsen finns egen erfarenhet av att få och tyvärr ge smittan vidare. Slutsatserna är: Inomhus med andra än de man bor med är en stor risk även med avstånd och att man känner sig frisk är ingen garanti
för att man inte kan smitta andra.

Inom TSM hoppas vi naturligtvis att kunna komma igång under våren.
Utomhusaktiviteterna finns det goda förhoppningar att kunna komma igång med efterhand och under hösten kanske de flesta aktiviteter kan genomföras under rimliga former.

Den 5 mars har vi satt som preliminärt datum för vårt årsmöte men vi får se hur det blir. Malmö Stad ger i alla fall föreningarna möjlighet att skjuta
fram sina årsmöten utan att bidraget påverkas. Under hösten har alla
aktivitetsansvariga gjort upp sina budgetförslag. Dessa har nu arbetats
igenom av styrelsen och vårt budgetförslag kommer som vanligt att
presenteras på årsmötet. Notera speciellt att årsavgiften för 2021 höjs till
250:- för alla er som arbetat inom Telia/Televerket. Övriga betalar som
vanligt 300:-. Detta beslutades på förra årsmötet. 

Glöm inte att avgifterna för 2021 skall vara inbetalda senast den 31
januari! För er som har lotter i stödföreningen så är det samma sista dag
för inbetalning. Vill ni ha nya lotter så kontakta Monica Andersson direkt. 
Skriv tydligt vad era inbetalningar gäller så blir det enklare för alla.

Allt detta kan ni läsa mer om i bifogade filer som omfattar årsbrev,
aktivitetsavgifter och brev från stödföreningen.

Vi hoppas att ni vill fortsätta som medlemmar i vår fina förening och att vi
skall få ett fint verksamhetsår ihop.

Var rädda om er och alla i er närhet!

Hälsningar
Styrelsen