Nu har ännu ett år passerat även i vår förening. Årsmötet den 8 mars på Eleda Stadion (Nya Malmö Stadion) avslutade 2019.

2019 var ett mycket framgångsrikt år där vi bland annat för första gången på länge ökade vårt medlemsantal. Vår årliga mätning av medlemsnöjdheten gav ett otroligt bra resultat (se bild nedan) och vår ekonomi är fortsatt väldigt stark. Flera aktivitetsområden har ökat antalet deltagare som t.ex. canasta och inte minst golf där vi nu blivit tvungna att sätta ett tillfälligt stopp för nya golfare (alla banor kan inte ta emot så många som vi nu kan bli).

En viktig nyhet var stämmobeslutet om att anta våra nya och omarbetade stadgar som finns att läsa i sin helhet på vår hemsida.

På den negativa sidan har vi beskedet från Telia att 2020 är sista året vi får bidrag. Ett bidrag som motsvarat ungefär 100:- per för detta anställd och som vi ju använt för att ge dessa medlemmar en rabatt på vår medlemsavgift. 2020 blir det oförändrad avgift men 2021 minskar rabatten med 50:- för att året efter avskaffas. Därefter betalar alla samma medlemsavgift och därmed blir det mycket liten påverkan på vår ekonomi.

I år hade vi (för första gången?) en kvinnlig mötesordförande personifierad av Lena Runermark. Lena svingade klubban på ett imponerade sätt och mötet flöt snabbt och effektivt. Sven-Åke Löwgren ersatte med den äran vår kassör som var i Thailand. Bra att det blev lite omväxling bland föredragshållarna.

Annette Johannesson avtackades efter 4 år i styrelsen och det är också henna vi skall tacka för hjälpen med att ordna den mycket fina lokalen (inte dåligt att få låna MFF’s pressrum). Bosse Hansson och Kerstin Lindgren avtackades för sina insatser som valberedare. Östen Lundgren var inte med på mötet men avtackades som revisor och fick blomstercheckar på posten.

Efter dragningen i stödlotteriet kom vi till dagens höjdpunkt:
Besök av Daniel Andersson som är sportchef i MFF. Ett intressant och annorlunda föredrag om hans eget jobb och föreningsorganisationen i MFF. En stor klubb även utanför planen med många anställda och mycket jobb. Att Daniel är den som sitter på en stor del av makten i föreningen råder det inga tvivel om men, som han svarade på en fråga: det är inga 40 timmar i veckan som räcker för det jobbet.
Efter en hel del frågor avslutades årsmötet med en gemensam lunch på Eric’s för flertalet av de 90 som närvarade på mötet.