Vårt årsmöte hölls detta året på Malmö Arena Hotell, vilket ligger intill Hyllie arena. Det hela fungerade bra med en trevlig konferenslokal och lunchbuffén var till belåtenhet.
                        
Dan Svensson hälsade alla de 75 närvarande medlemmarna välkomna och lämnade över ordförande klubban till Lena Runermark som på ett förtjänstfullt sätt guidade oss igenom årsmötet.                                      

Föreningens ekonomi ligger på en stabil grund. Den stora förändringen från året innan var införandet av Swish-betalningar. Till att börja med en möttes det av en hel del skepsis då det medförde mycket extra jobb för kassören och de som haft handkassor till sina aktiviteter. Efterhand vände det till positiva reaktioner då man slapp all kontant hantering och vi fick bättre koll på ekonomin i föreningen.

Revisorerna fann inget att anmärka på och styrelsen fick ansvarsfrihet.
Budgeten, som beslutades för 2023, innebär oförändrade avgifter trots hög inflation. Det budgeterade underskottet ligger därför på över 100.000:-.

Dan presenterade årets medlemsenkät i positiva ordalag då betyget låg på 86% mycket nöjda medlemmar.

Val av styrelse skedde enligt valberedningens förslag. Bengt Olsson och Leif Åkesson blev omvalda på ytterligare 2 år och Staffan Hagre hälsades välkommen som ny styrelseledamot.
Alla tre i valberedningen hade annonserat sin avgång inför mötet. Detta fick till följd att Dan fick jobba hårt med att övertyga församlingen om hur viktig deras roll är i föreningen och det utmynnade till slut i att vi fick tre nya namn som godkändes av mötet, Christer Fasth, Tommy Berg och Kerstin Frank.

Lena avslutade mötet med att tacka alla som var på plats och önskade den nya styrelsen lycka till.
Årsmötesprotokollet – klicka här!

Dan avtackade fyra personer som lämnade sina poster i och med årsmötet och överlämnade var sin blomsterbukett till Ingemar Mårtensson, Annette Johannesson, Karin Persson och Gunilla Oredsson.

Dan och Monica genomförde dragningen av stödlotteriet, det lottades ut 10 vinster á 400 kr. Se hela listan ö

ver vinnarna här.

Årets föredragshållare hette Agneta Salomonsson ”Polispräst från Söderslätt”, som berättade mycket inlevelsefullt om sina anekdoter som inneburit både ”Himmel och Helvete” som hon beskrev det själv. Det blev en mycket intressant och tänkvärd avslutning.

Text och foto

Bengt O