Till alla TSM:are!

Tre viktiga informationspunkter från styrelsen:

  • Nybörjarkurs i Bridge
  • Ny veckodag för bangolfen
  • Ny mejladress TSM-Extra

Inbjudan till nybörjarkurs i Bridge

Tycker ni det är dags för lite hjärngympa och tycker det är kul att spela kort? Då är bridge absolut något för er!

Mer information om nybörjarkursen finns i den bifogade filen, tryck här!

Utöver detta vill vi särskilt understryka att man ska vara beredd att avsätta totalt 22 kurstillfällen då detta krävs för att man skall kunna spela Bridge. Enstaka frånvaro är inget problem men längre frånvaro är svår att ta igen.

Det krävs också minst 8 deltagare för att kursen skall bli av.

Ny veckodag för bangolfen

Det har visat sig att fredagar inte är den bästa dagen för vår bangolf och vi har därför beslutat att ändra dag till torsdagar. Vi hoppas att det skall bli fler som anmäler sig.

Från och med den 16 maj spelar vi på torsdagar klockan 13.30

Aktivitetsavgiften till TSM för att spela bangolf i vårt glada gäng är 150:-/år.

Betala in avgiften på BG 741-7678 och skriv ”Bangolf” så är du med.

Ny mejladress för TSM-Extra

På grund av begränsningar av antalet mejl som samtidigt kan skickas ut från nuvarande mejlserver har vi beslutat att ändra vår mejl. 
Ny mejladress är tsmextrammx@gmail.comDet kommer att stå ”TSM-Extra” som avsändare i mejlen. Vi kommer att använda den för kommande utskick. Under en tid har vi kvar den gamla mejladressen och bevakar ifall ni råkar skicka till den.

Vi får ibland klagomål att våra mejl inte går fram till er medlemmar. Vi gör utskick både från TSM Extra och från TSM:s infomail och de kan tyvärr hamna i er skräppost. Kolla gärna er skräppost och där kan man också välja att dessa avsändare inte är skräppost.

Hälsningar

Styrelsen