På grund av den ökade spridning av Covid-19 i vårt samhälle och myndigheternas ökade restriktionerna har Eva Ringström som ansvarig för Caféverksamheten i samråd med mig som ordförande beslutat att stänga caféet till vidare. Detta innebär att det inte kommer att vara öppet från och med imorgon den 4/11.

Det är tråkigt att behöv ge det här beskedet men vi känner att det är viktigt att göra vad vi kan för att minska spridningen. Regering och myndigheter har sagt att de ökade restriktionerna gäller i första hand till den 17/11 sedan får vi se vad som händer.

Dan Svensson, ordförande