Årsdragning 14 december 2022

Vinsterna utföll på följande nummer: 1 vinst á 5000 kr på nr 5, 1 vinst á 3000 kr på nr 2, 1 vinst á 2000 kr på nr 147, 5 vinster á 1000 kr på nr 68, 155, 50, 146 och 128, 2 vinster á 650 kr på nr 82 och 13.