Dragningen i stödlotteriet skedde i klubblokalen, men även denna gången utan publik. Monica och Dan förrättade dragningen och Benny filmade.
Tio lyckliga vinnare får 400 kr vardera. Vinstnummer: 75-44-54-57-91-139-102-69-83-152