Styrelsen har oftast möte andra onsdagen i månaden, kl. 09:30 – ca 11:30 i klubblokalen.

 2023 års styrelse

2023-års styrelse från vänster till höger:

Dan Svensson, ordförande, tel: 0705-843939, E-post: dansvenss@gmail.com
Christina Gustafsson, sekreterare, tel: 0705-292993, E-post: christinagustaf@telia.com
Bo Hansson, styrelseledamot, tel: 0705-108411, E-post: bosse.er.hansson@telia.com
Bengt Olsson, webmaster, tel: 0706-510051, E-post: bengt-olsson@telia.com
Leif Åkesson, kassör, tel: 0705-575707, E-post: leif.akesson3@telia.com
Staffan Hagre, styrelseledamot, 0739-578085, E-post: hagrestaffan@gmail.com

Revisorer
Sven-Åke Löwgren, sammankallande, tel: 0705-416262, E-post: sven.ake.lowgren@gmail.com
Gunvor Bengtsson, tel: 0702-656415, E-post: gunvor.bengtsson@gmail.com