Telesenioren

Är vårt medlemsblad och utkommer 3 gånger per år, i början av februari, slutet av maj och månadsskiftet september/oktober.

Tidningen mejlas ut till alla medlemmar som har mejadress och postas till övriga. Det finns alltid extra exemplar att hämta på klubblokalen för er som önskar.

Tidningen byggs upp av artiklar och reportage som medlemmar bidrar med. Alla bidrag är välkomna liksom bilder i samband med olika aktiviteter. Skicka dem direkt till redaktören Bo Hansson.

Ansvarig utgivare: Dan Svensson, ordförande, 0705-843939, dansvenss@gmail.com
Redaktion: Styrelsen

Bo Hansson

Bo Hansson

Redaktör

Mobil: 0705-108411
Mejl: bosse.er.hansson@telia.com