Välkommen på en föreläsning i ord och bild med Jeanette Rosengren. Fredagen den 19 april kl 13.30.
Föreläsning hålls i vår klubblokal på Falkmansgatan 1 Malmö.

Vem var Elsa Andersson och på vilket sätt har Ellen Dieden bidragit till stadens historieskrivning? Fanns det någon Agnes egentligen och vad gjorde Anna T Nilsson högst upp i S:t Petri läroverk? Fram tills ganska nyligen har det bara funnits en handfull gatunamn i Malmö som erinrar om alla de kvinnor som verkat i staden på olika sätt. Men tack vare att Malmö stadsbyggnadskontors ”Gatunamnsgrupp” har fått ett särskilt uppdrag att samla in namnförslag på historiska kvinnor kan nu även deras historia berättas.

Priset är 150 kr (inkl fika), vi kan vara högst 40 deltagare. Först till kvarn gäller! (I mån av plats kan icke medlemmar deltaga för ett pris av 250 kr.)

Anmäl er till Christina Gustafsson tsmextra@tsmmx.se eller på 0705-929293.

Betalning ska göras i förskott (efter att ni har fått besked att ni har fått en plats), dock senast den 10/4, bankgiro 741-7678. Var noga med att skriva ”Föreläsning” samt namn på den eller de som betalningen avser.

Hälsningar TSM Extra