Här kommer en kort version av allt Jeanette berättade för oss om dessa byggnader och personer som levde under denna tid.

Vi var 25 deltagare som samlades vid S:t Petri kyrka för att få en guidad vandring av Jeanette Rosengren.

S:t Petri kyrka byggdes redan på 1300-talet och har gått igenom många olika skeden under årens lopp. Från början var det en katolsk kyrka då Skåne tillhörde Danmark. Skåne blev svensk 1658 och kyrkan blev protestantisk.
Kyrkan genomgick en genomgripande renovering runt 1850. Vid denna förstördes nästan all äldre träinredning.
Golvet i hela kyrkan var täckt av gamla gravstenar. Dessa togs upp och de flesta förstördes.
I början på 1900-talet återställdes det som undgått förödelsen femtio år tidigare.
I sydöstra hörnet av kyrkogården låg sedan början av 1400-talet kyrkans medeltida latinskola.
Den byggnaden togs över av staden som byggde om den till sprutstation vilken togs i bruk 1831. Redskapen flyttades över 1868 i en ny station vid Baltzarsgatan och byggnaden såldes till en privatperson med krav på att den skulle rivas senast 1871.

Vandringen fortsatte till Kompanihusgården. Här finns Kompani huset som byggdes på 1520-talet. Huset är en minikopia av Malmöhus slott. Kompani huset är ett av de bäst bevarade gilleshusen från det gamla Danmark. Här hölls det sammankomster och fester.

Vi gick sedan vidare till Stortorget. Torget började anläggas på 1530-talet och är Malmös äldsta torg. Här hade tidigare funnits ett kloster med kyrkogård.
På Stortorget fanns en brunn där Malmöborna kunde hämta vatten. Vattnet leddes i trärör från Pildammarna.
Samtidigt med att torget anlades började man bygga rådhuset – Residenset – som inrymmer bostads- och representations lokaler för landshövdingen. Det består av två sammanbyggda hus från slutet av 1500-talet. Det västra är ”Kungshuset” och det östra det ”Gyllenpalmska huset”. Husen byggdes samman på 1700-talet.

Sista stoppet blev vid Kockska huset. Även detta är byggt under 1500-talet av Jörgen Kock, en framgångsrik borgmästare och myntmästare i Malmö. Under Kocks ledning kom Malmö att uppleva en storhetstid. Enligt historien så har Gustav Vasa bott här under en vecka. Det finns även andra byggnader på Västergatan som är från medeltiden.

En trevlig och intressant vandring i vårt medeltida Malmö.
Christina Gustafsson