Vi var 25 stycken som samlades vid ”Arbetets ära” för att få en guidad vandring av Jeanette Rosengren.

Möllevången eller Möllan, som det heter i folkmun, är området innanför Bergsgatan, Amiralsgatan, Nobelvägen och Spårvägsgatan.
Bostadsområdet kring Möllevångstorget kom till i början av 1900-talet, när det behövdes fler arbetarbostäder och man inte längre kunde bygga mer på Lugnet. Det var stadsingenjören Anders Nilsson som planerade området och bostäderna som byggdes var små, ofta bara ett rum och kök, där stora familjer flyttade in. En stor del av husen är i jugendstil.
Vår vandring gick från Möllevångstorget via Ängelholmsgatan, Kristianstadsgatan och Södra Parkgatan ner till Folkets Park och under vandringen fick vi till oss historier om arkitekter, kända och okända personer.

Några exempel är Herta Wiren (författare) som tillsammans med sina föräldrar flyttade in i det nybyggda huset Möllevångstorget 30.

Naturligtvis nämndes NP Möller (tv-serien) och flera hade kopplingar till Nisse Ahlroth som spelade NP Möller. Det visade sig att den verklige NP Möller var farfar till en av deltagarna. 

Även Per Albin Hansson hade kopplingar till Möllan då han bodde här med sin sambo Elisabeth Fryckberg som han fick två barn med.

Lenin besökte Malmö 1917 och ska då även ha träffat en journalist, som hette Otto Grimlund och som bodde på Möllan. Grimlund fick även en signerat porträtt av Lenin. Han flyttade så småningom till Stockholm och var med och startade HSB och blev en viktig person när det gällde boendefrågor.

Vi fick även lära känna arkitekterna Oscar Hägg och Hans Thyselius, som har byggt en del fastigheter runt Möllan.
Frans Suell byggde sitt sommarhus i slutet på 1700-talet vid dagens Södra Parkgatan. Den tillhörande parken blev i slutet på 1890-talet Folkets Park, Sveriges första folkpark.
Moriska Paviljongen byggdes i början på 1900-talet. Med sina sju torn och influerad av sekelskiftets orientalism, är den unik i sitt slag i Sverige.

Det blev en liten nostalgiresa för de flesta när man började att prata om alla de artister som uppträtt på stora scenen i Folkets Park som tyvärr brann ner 1990. Det fanns många minnen även när det gällde andra attraktioner i parken, som Brända tomten, björngrottan, berg- och dalbanan etc.