En av TSM:s stående aktivitet är kransbindning till jul. 12 -16 damer 
brukar samlas en dag innan första advent för att göra julkransar och 
lite andra utsmyckningar inför julen.

Lena Runermark har haft ansvar för detta under ett antal år men vill 
lämna över detta uppdrag till någon annan.

Vi söker därför någon/några som kan ta över denna uppgift. Det är bra om 
man är ett par personer som hjälps åt med detta. Det är ju en del 
material som behöver köpas in för kransbindningen.

Vi inom TSM Extra hjälper till med att skicka ut inbjudan och ta emot 
anmälningar till aktiviteten.

Har ni frågor om vad uppdraget innebär så går det bra att kontakta Lena 
Runermark på 0708-695960.

Svara gärna på detta mejl eller ring Christina Gustafsson 0705-929293
— 
Med vänliga hälsningar

TSM Extra

Teleseniorernas förening i Malmö