Vi var 16 stycken som samlades för att få en guidad vandring av Jeanette Rosengren. Vi fick en introduktion hur S:t Paulis 3 kyrkogårdar anlades, när Malmös befolkning växte i slutet på 1800-talet.
Första kyrkogården i Malmö var Nya kyrkogården vid Gustav Adolfs torg numera Gamla kyrkogården. När man anlade dagens S:t Pauli Norra kyrkogård fick den hetta Nyaste kyrkogården, S:t Pauli Mellersta kyrkogård fick hetta Allra Nyaste kyrkogården och dessa namn blev allt för krångliga och det blev ett namnbyte 1921 till dagens namn. S:t Pauli Mellersta kyrkogård anlades 1890.
Vi fortsatte till statyn av ängeln Sankt Mikael, himlens beskyddare. Statyn tillverkades 1888 av Skånska Cement. Denna betongskulptur stod fram till 1941 över huvudportalen på Uppsala domkyrka. Den plockades ner vid en renovering av domkyrkan och sedan glömdes den bort.
Vid Skånska Cements hundraårsjubileum, 1987, plockades den fram och skänktes till Kyrkogårdsförvaltningen i Malmö.
Vid rundvandringen fick vi historier och anekdoter om kända och ibland okända (för några av oss) malmöbor. Här är ett litet urplock:

Oskar Hjalmar Wiens har den största och pampigaste familjegraven. Wiens var sprithandlare och lät bygga det Wienska palatset på Östergatan. Här drev han firman Wiens, Cederholm & Co lönsamma vin- och spritaffärer i vin.

Nils-Erik Åhréus var flygkapten på planet som sköts ner med Dag Hammarskjöld ombord.

Axel Danielsson grundaren av tidningen Arbetet, blev bara 36 år pga. att han var lite för glad i rusdrycker.

Max Happach, fabrikör, tog över Wilhelm Happach tvålfabrik efter sin far. Familjen bodde i den Happachska villan som låg på Bergsgatan där Arbetet och senare Stadsarkivet har sina lokaler.

Familjen Geuken, fadern var från Holland och sonen Johannes blev 1892 direktör för Arlövs sockerfabrik och var det fram till sid död.

Axel Stenberg, en arkitekt som ritade ett antal industribyggnader i Malmö, bland annat byggnaderna på Kockums varvsområde där den stora maskinhallen är det enda som finns kvar.

Eric Persson, MFF-hövdingen, känner väl alla till. Han dog 1984 men hyllas fortfarande av alla fans på olika sätt vid sin gravplats.

Elisabeth systrarna har flera gravplatser här. De ägnade sig åt sjukvård och undervisning och hade ett eget sjukhem på Lilla Nygatan.
Deras verksamhet i Malmö har upphört, men vi fick berättat för oss en väldigt fin historia om en av systrarna.

Vi avslutade i den delen av kyrkogården som ligger närmast S:t Knuts torg där många romer har sina gravplatser. Överdådigt utsmyckade för att hylla den avlidne.
Här följer några bilder från vår vandring: